ที่นี่ประเทศไทย

ไม่เคยเห็นหัวเรา
เราทนกันได้เหรอ?
ถึงเวลาของประชาชนหรือยัง?
รักชาติ รักประชาชน

พูดคุยกับผมได้อีกช่องทางที่ Facebook : Pond Suriya นะครับ

More Article

Let’s Talk.

2020-09-02T03:20:38+07:00

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

Art Director ธรรมดาๆคนหนึ่ง ที่หลงใหลมนต์เสน่ห์ของ Marketing & Branding

Leave A Comment

Go to Top