COVID-19 กับนิวนอร์มอล ที่ต้องปรับตัวให้ทัน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าประเทศไทย จะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิดถึงสองรอบนะคะ

ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับโควิด-19 แล้วนั้น แน่นอนว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

New Normal ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในครั้งนี้ อาจอยู่กับเราไปอีกหลายปี แน่นอนที่สุดคือการป้องกันตัวเองอย่างเช่นการใส่หน้ากาก เวลาไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งสถานที่ทำงานก็ตาม

ที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นบรรดาพ่อค้าแม่ขาย ที่ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับ New Normal ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ประเทศไทย นานมากแล้วนะคะ ที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์โรคระบาดแบบนี้

หลังจากโรคซาส์หรือไข้หวัดนก ก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว แล้วตอนนั้น สถานการณ์ ก็ไม่ได้บานปลายขนาดนี้

STAY TUNED FOR
UPDATES

Please leave your e-mail to get our news.

  CONTACT US

  • Line id : @forevier
  • FB.com/NuageThailand
  • e-mail : forevierglobal@gmail.com

  o

  o

  o

  nuageworld.com